AUDIO UKÁZKY Z NAŠÍ DOMÁCÍ A MEZINÁRODNÍ PRODUKCE
Měsíčně dodáme našim klientům po celém světě tisíce fotbalových live audio komentářů. Vyslechněte si ukázky z některých námi dodávaných jazykových mutací.
VŠECHNY JAZYKY
ANGLIČTINA
RUŠTINA
PORTUGALŠTINA (BRAZILSKÁ)
PORTUGALŠTINA
FRANCOUZŠTINA
NĚMČINA
POLŠTINA
ITALŠTINA
SLOVENŠTINA
ŠPANĚLŠTINA
DÁNŠTINA
RUMUNŠTINA