OSTATNÍ SLUŽBY
Vymýšlíme a píšeme sportovní příběhy na všech dostupných kanálech, vedeme multimediální kampaně a podporujeme Vaše prodejní sociálně mediální aktivity.
TEXTOVÝ SERVIS
Pracujeme jako klasická externí redakce pro kluby, sportovní svazy, TV a média. Rešeršujeme a vedeme rozhovory. Extérně podporujeme sportovní portály a bloggy. Provozujeme LIVE-Tickery. Píšeme SEO články. Moderujeme LIVE-Chaty.
SOCIAL MEDIA SERVIS
Jsme experti přes Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn. Vymýšlíme a píšeme sportovní příběhy na všech kanálech. Vedeme multimediální kampaně, v případě potřeby LIVE & just-in-time. Podporujeme Vaše prodejní sociálně mediální aktivy.
Podporujeme zákazníky při adaptaci jejich sociálně mediálních aktivit do jiných jazyků.
SPORTOVNÍ PŘEKLADY
Postaráme se o odborný sportovní překlad do určeného jazyka. Titulky a překlady pro zahraniční videa a TV pořady všech druhů. Ve sportovní terminologii se prostě cítíme nejlépe. Od kvalitních TV pořadů přes videoklipy, webové stránky, prezentace, Youtube & Co. Vše ve více než 20 jazycích.